O projekcie

Mazovian Startup to program akceleracyjny dla innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie startupów i biznesów, których działalność wpisuje się w co najmniej jeden z obszar Inteligentnych Specjalizacji Województwa Mazowieckiego:

– bezpieczna żywność
– inteligentne systemy zarządzania
– wysoka jakość życia
– nowoczesne usługi dla biznesu.

Dla kogo

Do programu zakwalifikowały się zarówno projekty w początkowej fazie pomysłu na biznes, jak i te, które już rozwijają innowacyjny biznes, a ich działalność wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnych Specjalizacji Województwa Mazowieckiego.

Ich projekty biznesowe mają na celu poprawę jakości życia lub bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Zgłoszone projekty wpisują się w szeroko rozumiany obszar ICT oraz proponują nowe usługi biznesowe.

W ramach intensywnego programu akceleracji będzie można skorzystać z pomocy Mentorów i Doradców oraz nawiązać relacje biznesowe z partnerami branżowymi! Najlepszy startup otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł., promocję w mediach i wsparcie Województwa Mazowieckiego.

Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego

Inteligentny rozwój to przede wszystkim innowacje, tworzenie społeczeństwa cyfrowego, zwiększenie atrakcyjności edukacji, czy wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Stań się częścią nowoczesnego województwa. Województwo Mazowieckie wspiera działania, obszary, procesy i technologie związane z Inteligentnymi Specjalizacjami Mazowsza.

Bezpieczna żywność  

Odkryj swój potencjał i zmień rynek spożywczy Mazowsza. Rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości jest niezwykle ważny. Województwo Mazowieckie wspiera projekty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, dbające zarówno o bezpieczeństwo odbiorców jak i środowiska naturalnego na każdym etapie produkcji i dystrybucji.

Nowoczesne usługi dla biznesu

Zmień rynek usług finansowych, konsultingowych i  logistycznych. Specjalistyczne branże potrzebują usług „szytych na miarę”, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które zapewniają dostęp do wiedzy, kapitału i infrastruktury niezbędnej dla rozwoju.

Inteligentne systemy zarządzania 

Wykorzystaj obszary metropolitalne skupiające firmy polskie i zagraniczne. Do prawidłowego ich działania niezbędne są rozwiązania infrastrukturalne i procesowe, które pozwoliłyby na wzrost automatyzacji. Istotny jest też skuteczny monitoring, który wpływa na poprawę jakości życia i bezpieczeństwo.

Wysoka jakość życia 

Stwórz innowacyjne rozwiązania dla sfery edukacyjnej, zdrowotnej, czy relaksacyjnej. W tych sferach niezwykle potrzebne są dobre rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które stymulują rozwój innowacji społecznych, kapitału społecznego i przeciwdziałają negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej Województwa Mazowieckiego.

Nasza przewaga

Do preakceleracji zakwalifikuje się 21 startupów, które przez 1,5 miesiąca będą pracowały z naszymi trenerami nad rozwojem produktów i usług wg metodologii Lean Startup, Business Model Canvas i Customer Development. Poznasz Doradców i Mentorów, którzy współpracują z najlepszymi polskimi startupami.

W październiku zakończyliśmy program akceleracyjny #WARSAW_booster’18 dla startupów fintech i insurtech. Ilość wdrożeń, pilotaży i sukcesów uczestników programu świadczy o wysokiej jakości oferowanego wsparcia. Dowiedz się więcej na: www.facebook.com/YouthBusinessPoland i www.warsawbooster.ybp.org.pl

Udział w programie

Do akceleracji zaprosimy 7 najlepszych zespołów, które w okresie od stycznia do kwietnia będą kontynuowały spotkania z Mentorami, Doradcami i Partnerami programu. Startupy wezmą również udział w 5 szkoleniach z zakresu rozwoju sprzedaży, marketingu, aspektów prawnych i prezentacji przed inwestorami.

Dzięki małej grupie uczestników, możemy zaproponować Ci indywidualne podejście, pomoc w zlinkowaniu z partnerami biznesowymi i promocję Twojego startupu.

Poznaj naszych mentorów, doradców i trenerów na: www.mazovianstartup.ybp.org.pl/mentorzy

Preakceleracja

4 SZKOLENIA:

  • Lean Startup. Rozwój umiejętności eksperymentowania rynkowego
  • Customer Development. Propozycja wartości
  • Pitch, czyli jak przygotować prezentację inwestorską
  • Gotowość inwestycyjna startupów. Model biznesowy społecznego startupu

INDYWIDUALNY MENTORING BIZNESOWY I DORADZTWO

PÓŁFINAŁ w trakcie którego startupy zaprezentują się przed inwestorami, partnerami i mediami.

 

 

Akceleracja

5 SZKOLEŃ:

  • Optymalizacja MVP oraz projektowanie doświadczeń klienta
  • Digital Marketing
  • Sprzedaż w startupie
  • Podstawy aspektów prawnych w start-upie
  • Pitch – czyli jak przygotować prezentację inwestorską cz.2

INDYWIDUALNY MENTORING BIZNESOWY I DORADZTWO

DORADZTWO PRAWNE I ANALITYKA BIZNESOWA

DEMO DAY w trakcie którego startupy zaprezentują się przed inwestorami, partnerami i mediami.

Regulamin programu Mazovian Startup