Maciej Grzegrzółka

25 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu różnymi zespołami, starając się rozwijać pracowników. Jest inżynierem i specjalistą organizacji i zarządzania. Przez pierwsze 10 lat mojej kariery był szefem zespołu transferu technologii w firmie, będącej liderem rynku w tym obszarze. Przez 3 lata pracował jako szef polskiej firmy kontraktorskiej w Iranie, co wzbogaciło jego doświadczenia międzykulturowe. Od roku 1991 jest szefem firmy zajmującej się doborem kadr na stanowiska kierownicze (executive search). W trakcie tej pracy miał okazję analizować tysiące karier kierowniczych i zastanawiać się, jak świadome kierowanie swoim życiem i praca nad własnym potencjałem wpływa na osiąganie sukcesów.

Jako Mentor
Lubię pracę z ludźmi; sprawia mi satysfakcję, jeżeli mogę przyczynić się do ich rozwoju; chciałbym aby moja praca wiązała się z tworzeniem wartości, a nie miała wymiar tylko businessowy – stąd od roku 2006 zajmuję się także coachingiem i mentoringiem.

Prywatnie
Dużo podróżuję (zarówno w przestrzeni jak i w głąb ludzi), chodzę po górach (w zeszłym roku zdobyłem 6 boliwijskich sześciotysięczników).