Ekspert przywództwa, zarządzania, transformacji cyfrowej oraz koncepcji ciągłego doskonalenia organizacji. Od ponad 25 lat doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich w kluczowych organizacjach międzynarodowych (Thomson, Raben, AVON, Ferrero, Mars) w kraju i zagranicą biorąc udział w projektach greenfields i brownfields. Opracowywał i wdrażał strategie rozwoju organizacji oraz z sukcesem realizował wielomilionowe inwestycje. Odpowiadał za szkolenia i implementację systemów zarządzania opartych o Lean Management, Teorię Ograniczeń (ang. Theory of Constraints – TOC) oraz QRM (ang. Quick Response Manufacturing). Prowadził projekty optymalizacyjne i wdrożeniowe w obszarze produkcji, utrzymanie ruchu, technologii, logistyki i HR przewodząc interdyscyplinarnym grupą projektowym.