Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, autor i współautor raportów, książek i artykułów. Jest również konsultantem ds. etyki i zgodności, zrównoważonego przedsiębiorczości, innowacyjnych modeli biznesowych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju dla wielu organizacji zawodowych. Jest założycielem, inwestorem społecznym, mentorem młodych przedsiębiorców, oraz byłym przedsiębiorcą sukcesu. Dodatkowo, pełni rolę członka jury w różnych konkursach biznesowych.