Dyrektor Rozwoju Sprzedaży w Carrefour Polska. Koordynator światowej kampanii Carrefour - ,,Art for food" w Polsce.