Od 20 lat trener i mentor. Aktualnie freelancer – Doradca ds. innowacyjności i Lean Startup, facylitator pracy grupowej, coach startupów, doradca HR. Zaczynał jako trener i mentor w stowarzyszeniu akademickim, następnie w agencji marketingowej badającej opinię publiczną.