PERMITS to Fly

To system przeznaczony do zautomatyzowanego i w pełni bezpiecznego procesu pozyskiwania zgód na start, lądowanie i przelot. Umożliwia przygotowanie aplikacji o zgody, monitoring procesu pozyskiwania zgód, usprawnienie przepływu informacji w firmie. Produkt adresowany jest do podmiotów na całym świecie: przewoźników lotniczych i agencji typu flight support oferujących kompleksowe planowanie lotów lub usługę pozyskiwania zgód lotniczych.

 

Twórcy PERMITS to Fly o udziale w programie Mazovian Startup

Udział w programie akceleracyjnym uzmysłowił mi, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy budową przedsiębiorstwa, a tworzeniem startup’u. Świadomość tej różnicy uratowała istnienie i rozwój PERMITS to Fly. 

Organizacja programu Mazowian Strtup przewyższyła moje oczekiwania. 

Spodziewałam się bardzo dobrych merytorycznie szkoleń, wykładów, ćwiczeń. Dodatkowo otrzymałam zaangażowanie całego zespołu w rozwój mojego startupu. Dobór mentorów był podyktowany potrzebami, które zostały rozpoznane w trakcie szczegółowego wywiadu. Mentorzy wspierali w analizie kluczowych kwestii, a także znali branżę - środowisko lotnicze.