Rozwinęliśmy się bardzo jako przedsiębiorcy w trakcie całego programu. Ukształtowaliśmy nasze myślenie pod kątem budowania i testowania produktów jak również obudowywania tego produktu w atrakcyjną wartość, by współpracować z dużymi instytucjami.