Adrian Migoń

Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Technologiczny i Youth Business Poland.

Ekspert w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, mentoringu i budowania programów rozwojowych. Adrian Migoń w Fundacji odpowiada za wytyczanie celów biznesowych, opracowanie strategii rozwoju organizacji oraz skuteczne wdrażanie jej realizacji. Zajmuję się też finansami, fundraising i inicjowaniem nowych wsparcia dla przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi dla start-upów i przedsiębiorców.